İnternetin Kullanım Alanları

Artık günümüzde neredeyse internetsiz ev ve birey kalmamıştır. Özellikle internetin cep telefonlarına girmesi ve paralelinde akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle, internet kullanımı genç, yaşlı, kadın, erkek herkesin cebine girmiş bulunmaktadır.

internetin-kullanim-alanlari

Kullanım alanları açısından bakıldığında; araştırma-bilgi toplama açısından, kitap okuma, haber okuma, dergi okuma, sosyal medya kullanımı, iletişim kurma-haberleşme, banka ile ilgili ödeme-fatura ödeme işlemleri, alışveriş yapma, iş ilişkileri geliştirme, eğitim-öğretim alanında, online eğitim alma, kurumsal alanda firmaların tanıtım vb. amaçlarla çok sık internet kullanılmaktadır.İnterneti kullanım alanları açısından Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2015 yılında yapılan araştırmaya göre, internet kullanımı en fazla sosyal medya alanında olmaktadır.

Günümüzde günlük hayatın yoruculuğu ve karmaşası içerisinde, özellikle büyük şehirlerde yaşayanların alışverişe yeterli zaman ayıramaması nedeniyle online alışveriş amaçlı internet kullanımı giderek artmaktadır. İnternetten alışveriş, ülkemizde çok hızlı bir şekilde büyümesine rağmen bu kültür ülkemizde henüz beklenen seviyeye gelmemiştir. Her geçen yıl online alışveriş hacmi giderek artmaktadır. Ancak zaman zaman yaşanan olumsuz durumlar, güvensizlik ortamı oluşmasına sebebiyet vermekte ve bu da insanların önyargılı bakmalarına neden olmaktadır.

Aynı şekilde, özellikle online eğitim alma noktasında internet kullanımı giderek gelişim göstermektedir. Bulunduğu şehirde eğitim olanağı bulamayan veya bu olanak olsa bile zaman ayıramayan bireyler online eğitimi tercih etmektedirler. Online eğitim kişilerin evlerinden, işlerinden istedikleri gün ve saatte eğitim almalarını sağlamakta ve zaman zaman bütçe olarak da daha uygun olabilmektedir.

Kurumsal Alanda Kullanım

Özellikle firmalar artık günümüzde internetten bağımsız iş yapamaz duruma gelmişlerdir. Mutlaka her firmanın ürünlerini sergileyeceği bir web sitesi zorunluluğu vardır. Geçmiş yıllarda e-mail ile iletişim kültürü çok fazla yaygınlaşmış ve halen kullanılmaya devam etmektedir. Ancak daha hızlı ve fonksiyonel olan whattsapp gibi iletişim programlarının çıkmasıyla e-mail kullanımı biraz yavaşlamıştır.

Bankacılık İşlemleri

Yaygın olarak internetin kullanım alanlarından birisi de bankacılık işlemleri alanındadır. Banka şubesine gitmeden, kullanıcılar bankanın web sitesi üzerinden kolaylıkla, eft, havale, fatura ödemesi, döviz alım satım işlemleri, hesap bakiyesi öğrenme, kart başvuruları, kredi başvuruları gibi şubede yapılan hemen hemen her işlemi online olarak yapabilmektedirler.

Haber-Tv Takibi

İnternet haberciliğinin hızla gelişmesi ile, artık gazete ve dergiler eskisi kadar tercih edilmemektedir. Özellikle internetin akıllı telefonlara girmesiyle, kolaylıkla internetten haber siteleri okunabilmekte ve haber kanalları izlenebilmektedir. Ayrıca canlı yayın özelliğinin de olmasıyla kişiler bulundukları her ortamda internetten istedikleri televizyon kanallarını veya radyo kanallarını canlı olarak takip edebilmektedirler.

Youtube gibi video kanallarından da, takip ettikleri yayınları, filmleri veya uzmanların videolarını müsait zamanlarında kolayca izleyebilmektedirler. Özellikle öğrenciler için de, amacına uygun kullanıldığında internet bulunmak bir nimet olmuştur. Çünkü eskiden konu araştırmak için kütüphane benzeri yerlere gitmek gerekiyorken, artık internette aranılan her türlü bilgiye çok kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Bilgiye ulaşmak artık çok çok kolay bir hale gelmiştir.