Ayhan İnşaat 94 - İstanbul

İçerik Yönetim Sistemi

Müşterimiz Sarvon İçerik Yönetim Sistemiyle atlı karınca modülü oluşturarak tamamlamış olduğu projeleri etkili bir şekilde sunabilmektedir. Ayrıca haber duyuru modüyle kampanya ve sektörel haberleri web sayfasında yayınlayabilmektedir.