KVKK AYDINLATMA METNİ

Sarvon, web sitesi ve buna bağlı hizmetleri gerçekleştirmek ayrıca sürekliliğini sağlamak için dokümanların teslim alınması, işlenmesi, tasarlanması, müşterinin istediği alan adı ile internette yayınlanması, yönetim panelinin kullandırılması ve buna bağlı üyelik - destek sisteminin yürütülebilmesi için gerekli isim, soyisim, telefon, e-posta, fatura ünvan-adres gibi bilgileri sizlerden talep etmektedir.

Yazılımın kullanımı ile web sitesine ait hosting (barınma) yıllık süreli hizmetlerinin yönetim paneli içinden yapılabilmesi sağlanmaktadır. Online ödeme sayfamızda Iyzico şirketinin ödeme altyapısı kullanılmakta ve toplanan veriler ilgili şirketin (https://www.iyzico.com) veri saklama politikasına göre şirket tarafından işlenmekte ve tarafımızda yalnızca muhasebe için gerekli olan fatura bilgileri v.b. mevzuata uygun veriler saklanmaktadır.

Sarvon müşterilerinin, ilgili taleplerini ekip olarak zamanında karşılayabilmek, teknik destek sağlayabilmek veya idari işlemlerini yapılabilmesi için müşterilerinden Firma ünvanı, adresi, yetkili kişilerin adı-soyadı, görev tanımı, sabit hat ve gsm numaralarını, e-posta adreslerini talep etmektedir. Toplanan bu bilgiler, sadece Sarvon bünyesinde hizmetin yürütülebilmesini sağlamak amaçlıdır. Üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamakta veya satılmamaktadır.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Sarvon, web hizmetleri kapsamında, kendi geliştirdiği İçerik yönetim sistemi (cms) yazılımının yanı sıra ayrıca bu hizmetle ilişkili talep edilen hizmetleri sağlayabilmek için harici servisleri de kullanmaktadır; Yazılımın entegre çalıştığı Amazon bulut sunucu servisleri, online ödeme işlemleri için İyzico ödeme altyapısı, e-posta hizmeti talep eden müşterilerine Yandex servisinin kullanılarak hizmet sağlanması, ziyaretçi istatistiklerinin takibi talep ediliyorsa Google Analitik servisinin kullanılarak hizmet sağlanması şeklindedir. Harici olarak kullanılan bu servislerin işleyişleri, veri toplama-gizlilik ilkeleri Sarvon kontrolünde dolayısıyla sorumluluğunda değildir.