Bulut Mimari İçerik Yönetim Sisteminin Faydaları

Büyüyen her işletme, genişleyen operasyonlarını yönetmek için en iyi yazılımı bulma ile ilgili kararlarla boğuşur. Entegre bir içerik yönetimi yazılım sisteminin doğru planlanması, genellikle kısa vadeli gelir hızlandırma hedeflerine arka koltukta oturur. Sonuç olarak, çeşitli işlevsel alanlarda zaman içinde farklı noktalarda çeşitli farklı uygulamalar kurulur, bu da iş süreci verimsizlikleri ve yazılım entegrasyonu zorluklarıyla sonuçlanır. Fakat bu sorunlar ilk etapta nasıl ortaya çıktı ve nasıl önlenebilir?

büyüyen işletmelerin tercih ettiği bulut siste

Tipik Klasik Hosting Kullanan İçerik Yönetim Mimarisi

Hızla büyüyen bir şirket, karmaşık bir uygulama ortamına hızla karışabilir. Başlarken, şirketler ilk önce yerel muhasebe yazılımlarını kurarlar, böylece defter tutmalarını yönetebilirler. Buldukları en kolay ve muhtemelen ücretsiz açık kaynak kodlu bir içerik yönetim sistemi ile web sitelerini hazırlarlar.

Daha fazla müşteri edinme arayışında, şirketler daha sonra bağımsız fırsat yönetim sistemleri arar, müşteri destek sorunlarını çözmek için ayrı sistemler kullanır. İçeirk yönetimi, sipariş yönetimi ve muhasebe sistemleri farklı yazılım ve elektronik tablolarla ele alınır.

Üst düzey geliri daha da artırmak için, birçok şirket yeni ofis yerleri açacak ve ek satış kanallarını kucaklayacak ve bu da e-ticaret entegrasyonu için daha karmaşık süreçlerle sonuçlanacak, yinelenen faturalandırma, finansal konsolidasyon ve web tasarımı da diğerleri arasında. Bu süreçleri destekleyecek ek iş yazılımları, farklı satıcılardan bağımsız uygulamalar şeklinde olabilir, ev yapımı uygulamalar veya çeşitli elektronik tablo gibi geçici çözümleri dener.

Sistemlerini zaman içinde bu şekilde geliştiren işletmeler, kısa vadeli taktik ihtiyaçları en iyi şekilde ele alan ve şirketin uzun vadede verimli bir şekilde ölçeklenmesini engelleyen kötü planlanmış bir mimariyle kendilerini bulabilirler. Klasik içerik yönetim sistemlerinin bu karışık ağı, genellikle “yazılım karmaşıklığı” olarak anılır, esnekliği engeller, üretkenliği ve nihayetinde şirketin büyüme yeteneğini yavaşlatır.

Klasik İçerik Yönetim Sistemine Sahip Olmanın Neden Olduğu İş Zorlukları

Yüksek büyüme gösteren şirketlerin birkaç klasik uygulaması olduğunda, ortaya çıkan birçok iş zorluğu vardır. Bu zorluklar çok şiddetli hale gelebilir, büyümeyi sakat bırakabilir. Farklı iş yazılım sistemlerine sahip bir işletme yürüttüğünüzde büyümenizi engelleyebilecek beş ana sorunun bir özeti:

Boşa Harcanan Çalışan Verimliliği: Şirketiniz büyüme modundayken, her çalışanın optimum üretkenlikte çalışması gerekir. Çalışanlarınız verimsiz ve ayrık süreçlerle boğulursa, hataları artırır ve daha önemli temel görevlerinden zaman alır. Sipariş işleme gibi önemli süreçler, faturalandırma, gider onayları ve yerine getirme, birkaç isim, tamamlanması çok daha uzun sürebilir, ve genellikle hatalı olacaktır. Örneğin, çalışanlarınız sipariş bilgilerini muhasebe ve faturalama sistemine manuel olarak yeniden girerek saatler harcıyor olabilir, diğer çalışanlar sipariş yerine getirme süreçleri ve satış komisyonlarını hesaplamak için CRM sisteminizden aynı bilgileri alır. Bu arada herhangi bir sipariş iptal edilirse, çalışanlarınızın bu bilgileri tekrar uzlaştırmak için veri yığınlarını gözden geçirmesi gerekir. Bu tür emek yoğun ve manuel görevler, şirketinizin büyümesi için ihtiyaç duyduğu çevikliği azaltır.

Gerçek Zamanlı Görünürlük Eksikliği: Yazılım sistemleri entegre olmadığında, birden fazla örtüşen veritabanınız vardır ve iş performansını zamanında kolayca göremezsiniz. Finans, satış, pazarlama, hizmet ve sipariş karşılama departmanlarınızdaki performansı gösteren raporlar, şirketinizin operasyonlarının entegre bir görünümünü sunmak için çok önemlidir. Çoğu şirket, bu verileri kaynaklamak, çıkarmak ve analiz etmek için geçen süre nedeniyle bu bilgileri düzenli olarak edinmekten vazgeçer. Yapanlar için, ilgisiz bağlanmaya çalışırken sayısız saat boşa harcanıyor, hataya eğilimli, ve güncel olmayan bilgiler ile birlikte. Dolayısıyla, işletmeler ya yavaş yavaş kritik kararlar alırlar, yanlış bilgilere dayanarak, ya da içgüdülerinden aceleci ve riskli kararlar alırlar.

Entegrasyon Karmaşıklığı ve Maliyeti: Pek çok farklı uygulama ile BT, bu uygulamaların yeni sürümlerini entegre etmek, sürdürmek ve edinmek için muazzam miktarda zaman ve para harcar. Çoğu zaman, yeni sürümler satın alındıktan sonra, yazılımın tüm farklı sürümlerinin birlikte çalışması için daha da fazla entegrasyon ve bakım yapılması gerekir. Sonuç olarak, işletmeyi daha üretken hale getirmek için kullanılabilecek değerli BT zamanı boşa harcanırken, bakım maliyetleri de fırlamış olur. Biz BulutPress® olarak bu neden kendi entegre iş yazılım sistemimizi geliştirerek tüm süreçleri tamamen Amazon Bulut Mimarisi sistemine uyarlamış olduk.

Artan Müşteri Artışı: Müşteri kazanımı ve gelir artışı, şirketinizin devam eden başarısının temel dayanağıdır. Şiddetli rekabetle, şirketinizin olağanüstü bir müşteri deneyimi sunması veya müşterilerin işlerini başka bir yere götürme riski sağlaması önemlidir. Müşteriler sipariş durumları hakkında hızlı bir şekilde bilgi alamadıklarında, sorunları zamanında çözemediğinde veya sık sık stokta olmayan ürünlerle uğraşmak zorunda kaldıklarında, daha az memnun olacaklar ve sizden satın almaya devam etme olasılıkları daha düşük olacaktır. BulutPress® gibi entegre bir yazılım sistemi, müşterilerin doğru bilgi ve müşteri deneyimine sahip olmalarını ve çalışanlarınızın müşterilerinize hizmet vermek ve satmak için ihtiyaç duydukları tüm müşteri bilgilerine anında erişmelerini sağlar.

Buluta Entegre İçerik Yönetim Sistemi Uygulamalarının Avantajları ve Faydaları

İşletmenizin planladığınız dramatik oranlarda büyümesini sağlamak için, iş yazılımı uygulamalarınızın BulutPress® gibi tek bir veri tabanı etrafında entegre edilmesi önemlidir. Sistemlerinizi bu şekilde kullanmanın avantajları, muazzam maliyet tasarrufu sağlar ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere işletme verimliliğini artırır:

Kuruluşunuz Genelinde Süreç Verimliliği: Günlük operasyonlarınızda karşılaşabileceğiniz birkaç önemli süreç vardır, sipariş yönetimi gibi, web sitesinin düzenlenmesi, faturalama, nakit tahsilat, gider onayları, ve finansal konsolidasyon, v.b gibi. Bu tür süreçleri otomatikleştirmek, aksi takdirde bu süreçleri yönetmek için gerekli olacak yeni işe alımlardan kaçınmanıza olanak tanır, ve işletmenizin yenilik yapmasına ve büyümesine yardımcı olmak için personeli daha yüksek değerli faaliyetlere yeniden dağıtın.

Önemli ölçüde Geliştirilmiş Görünürlük: Zamanında bilgilendirilmiş kararlar vermede gerçek zamanlı görünürlük önemlidir. Bilgiye hemen hemen her yerden anında erişilebildiğinde, veri çıkarma ve farklı kaynaklardan gelen verileri birbirine bağlama konusunda kaynakları boşa harcamadan, çalışanlar daha iyi bilgilendirilir ve daha doğru, daha hızlı kararlar verebilir.

Önemli BT Zaman ve Maliyet Tasarrufu: BT'nin artık birden fazla sistemi ve aralarındaki çeşitli entegrasyonları tedarik etmesi, kurması ve sürdürmesi gerekmediğinden, BT zamanı iş operasyonlarını iyileştirmek için harcanırken operasyonel maliyetlerde önemli bir azalma gerçekleştirilebilir.

Hızlandırılmış Büyüme: Entegre bir yazılım sistemi ile, içerik yönetim sistemi süreçleri ve verileri sayesinde birden fazla konuma ve ek satış kanallarına genişletme çok daha hızlı gerçekleştirilebilir. Şirketler ayrıca elde ettikleri gelişmiş görünürlük nedeniyle mevcut müşteri tabanlarına daha verimli bir şekilde satış yapabilir ve çapraz satış yapabilirler.

Kullanıcı Odaklı İnovasyon: Süreç değişiklikleri hızlı bir şekilde uygulanabildiğinden, günlük iş kullanıcıları, süreçleri ve uygulamaları performansı artıracak şekilde uyarlamak için işlevsel uzmanlıklarını uygulayabilir. Bu arada BT, yenilikçi katma değerli çözümler oluşturarak alt çizgiye değer katabilecek stratejik girişimlere odaklanmakta özgürleşmiştir.

Sonuç

Bugün, hemen hemen her sektördeki şirketler büyümelerini hızlandırmak için gelişmiş BulutPress® içerik yönetim sistemi kullanıyor, ancak bu grubun dışında kalanların birçoğu, süreç darboğazlarına ve çalışan üretkenliğine neden olan bağlantısız fonksiyonel sistemlerin büyümelerine ayak uydurmak ve maliyetleri etkili bir şekilde yönetmek için hala mücadele ediyor. Buluta entegre olmuş içerik yönetim paketleri şirketlerin çalışma biçimlerini değiştiriyor ve daha önce işlerini bir sonraki karlı büyüme seviyesine taşımaktan alıkoyan büyüyen acıları aşmalarını sağlıyor.