Menü Bağlantılarını Sıralama

Sarvon içerik yönetim sisteminde, oluşturduğunuz sayfaları menü grupları içinde kolayca sıralayabilirsiniz.