Akdeniz Üniversitesi

Işık Saçan, Toplumu Aydınlatan Akdeniz Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi;

tüm fakülte, yüksek okul, enstitü, idari birimler, rektörlük ve diğer sayfalarının web tasarımı ve web içerik yönetim yazılımı için Sarvon markasıyla çalışmayı tercih etti.

Antalya'da web içerik yönetim sirkülasyonu ve ölçeği bakımından www.akdeniz.edu.tr web sitesi önemli bir referansımızdır.

akdeniz-universitesi

akdeniz-universitesi-hastanesi

Akdeniz Üniversitesinde Sarvon İçerik Yönetim Sistemi Kullanılan Sitelerin Tam Listesi (Alfabetik Sırayla)